Mentiras sobre….

Back to homepage

Ante el revuelo creado desde algunos medios de comunicación Pau Alabajos explica los motivos de su tweet #PrimaveraValenciana y su web primaveravalenciana.com

I ara vénen les explicacions: jo vaig escriure el primer tuit que portava com a hashtag #PrimaveraValenciana. El vaig escriure el 18 de febrer de 2012 i el HT no es va fer Trènding Tòpic fins al dia 20. Això no significa que jo siga l’inventor de la mobilització que s’ha produït a València aquesta setmana: no estic insinuant això, no estic penjant-me cap medalla. El capítol de la història del País Valencià que hem escrit els ciutadans i ciutadanes aquestos dies no està signat amb noms i cognoms, i menys encara amb sigles ni amb colors.

El que sí que és de veres és que quan vaig escriure eixe tuit jo estava treballant en un article que portava per títol “Primavera Valenciana”: anava a ser el primer post en el meu blog personal del Diari Ara (que aniré actualitzant a partir d’aquesta nit, gràcies d’avantmà a tots aquells que em llegireu!). Si no vaig publicar abans l’article és perquè encara no tenia la contrasenya ni l’usuari per administrar aquest blog: me’ls han enviat per correu electrònic avui mateix. No és casualitat: el Diari Ara es distribuïrà al País Valencià a partir del 26 de febrer i els responsables del periòdic volien comptar amb col·laboradors d’ací, que explicaren causes, atzars i lluites des d’una perspectiva valenciana. Ahir mateix els vaig enviar als responsables del diari les fotos, la biografia i un text de presentació per al blog: per tant, era impossible haver-lo publicat abans, però estava redactat des del dia 18 de febrer, que és quan vaig escriure el tuit: Vos tenim preparada una #PrimaveraValenciana, que vos aneu a cagar!

Paral·lelament, parlant amb el meu amic i company de batalles Ricard Chulià, li vaig enviar l’article perquè em donara la seua opinió. Li va encantar. Com haureu pogut comprovar els que l’heu llegit, es tracta d’un inventari de greuges i arguments en contra de les polítiques autoritàries, balafiadores i repressives del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (sic). Mentre comentàvem el text, se’ns va acudir la idea de fer una plataforma de denúncia online, una web on estigueren reunides totes les corrupteles, incompliments pressupostaris i mangarrufes dels nostres governants, on tothom poguera participar obertament i penjar els seus comentaris crítics. Aleshores ell s’encarregà de comprar el domini www.primaveravalenciana.com eixa mateixa nit.

El dia 20 de febrer òbric el meu compte de twitter i m’adone que #primaveravalenciana és TT a nivell mundial. Al·lucinant! Milers i milers de persones estan tuitejant la seua indignació amb un HT que se m’ha acudit a mi per tal de posar negre sobre blanc tota la corrupció i negocis tèrbols del PP. De categoria, la gent vol queixar-se!

Ricard Chulià és el secretari local de Compromís a Torrent, i és el meu amic des de que tenim dos anys. Aquesta web, tot i que òbviament comparteix molts dels arguments crítics amb Compromís (en realitat, comparteix molts principis amb tots els partits a l’esquerra del PP i amb els moviments socials valencians), és una plataforma apartidista. Insistisc: sense sigles, sense logos. Tots i totes podeu participar: aportant idees, enviant denúncies. Esteu convidats!

Crec que és evident que una persona pot militar en un partit polític i, paral·lelament, formar part d’iniciatives transversals i obertes, del teixit associatiu progressista del nostre País. ¿O no hi ha gent d’Esquerra Unida, Esquerra Republicana o PSOE a títol individual dins del moviment 15M o dins d’associacions cíviques com ara Escola Valenciana o Acció Cultural? Guillem Chulià, el germà de Ricard, és webmàster de Compromís: gestiona els hostings i ha dissenyat i manté diverses planes webs del partit. Amablement, ens va cedir el hòsting on està albergada la pàgina web de Compromís per al nostre projecte: eixa és tota la vinculació de Compromís amb www.primaveravalenciana.com.

Espere que els diputats, els alcaldes, els regidors, els militants i els simpatitzants de Compromís participen en el nostre projecte crític, aportant denúncies i comentaris constructius. I que també ho facen els membres d’altres partits que, com nosaltres, estiguen cansats de les actituds antidemocràtiques del Partit Popular. I sobretot, sobretot, volem que els ciutadans i ciutadanes del País Valencià estiguen orgullosos d’allò que els mitjans de comunació estatals i internacionals diguen de nosaltres.

Ha arribat el moment d’arremangar-nos la camisa i posar-nos a treballar tots junts.

El futur és patrimoni de qui creu en el present.

Benviguda siga la #PrimaveraValenciana.

info@paualabajos.cat

NOTA: Acabem d’assebentar-nos, gràcies a un comentari d’Israel Blasco, que David Meseguer, amb el compte de twitter @DavidMeseguer, va fer el primer tuit (teniu la captura més avall) on apareix el hashtag #PrimaveraValenciana. En el moment que va penjar el tuit jo no el seguia ni a ell ni a cap de les tres persones que el van retuitejar. Vull dir amb això que no vaig copiar-lo, sinó que tinguérem la mateixa idea simultàniament: m’imagine que molts valencians i valencianes pensàrem després de les primeres mobilitzacions que alguna cosa estava agitant-se socialment i que ens encantaria “importar” les “primaveres àrabs” al nostre territori. No he volgut atribuir-me l’autoria ideològica del moviment social en cap moment: això queda patent des del el primer paràgraf d’aquest comunicat. I si m’he auto-identificat com a creador del hashtag i he explicat la història de l’article d’opinió i la pàgina web primaveravalenciana.com ha sigut per respondre a les difamacions de Intereconomia sobre el paper de la Coalició Compromís com a impulsora de la iniciativa. També cal afegir, sense ànims de polemitzar, que el tuit que jo marque, en primera instància, com a iniciador del Hashtag tenia més de 300 retuits el dia 19 de febrer (ara mateix són incomptables), la qual cosa em porta a pensar que fou l’espurna que encengué la pólvora. No pretenc posar-li portes al camp: el més important no és el nom (el nom no fa la cosa). El més important és el moviment social sense precedents que està bullint en aquest País, ara i ací. Insistisc: benvinguda siga la Primavera Valenciana.

 


TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL COMUNICADO

Y ahora vienen las explicaciones: yo escribí el primer tuit que utilizaba como hashtag #PrimaveraValenciana. Lo escribí el 18 de febrero de 2012 y el HT no se hizo Trending Topic hasta el día 20. Eso no significa que yo sea el inventor de la movilización que se ha producido en València esta semana: no estoy insinuando eso, no estoy colgándome ninguna medalla. El capítulo de la historia del País Valenciano que hemos escrito los ciudadanos y ciudadanas los últimos días no está firmado con nombres y apellidos, y menos todavía con siglas ni colores.

Lo que sí que es verdad es que cuando escribí ese tuit yo estaba trabajando en un artículo titulado “Primavera Valenciana”: iba a ser el primer post en mi blog personal del Diari Ara (que iré actualizando a partir de esta noche, gracias de antemano a todos aquellos que me leeréis!). Si no publiqué antes el artículo es porque todavía no tenía ni la contraseña ni el usuario para administrar este blog: me los han enviado por correo electrónico hoy mismo. No es casualidad: el Diari Ara se distribuirá en el País Valenciano a partir del 26 de febrero y los responsables del periódico querían contar con colaboradores de aquí, que explicaran causas, azares y luchas desde una perspectiva valenciana. Ayer mismo les envié a los responsables del diario las fotos, la biografía y un texto de presentación para el blog: por lo tanto, era imposible haberlo publicado antes, pero estaba redactado desde el día 18 de febrero, que es cuando escribí el tuit: “Os tenemos preparada una #PrimaveraValenciana que os vais a cagar!”

Paralelamente, hablando con mi amigo y compañero de batallas Ricard Chulià, le envié el artículo para que me diera su opinión. Le encantó. Cómo habréis podido comprobar los que lo hayáis leído, se trata de un inventario de agravios y argumentos en contra de las políticas autoritarias, malversadoras y represivas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (sic). Mientras comentábamos el texto, se nos ocurrió la idea de hacer una plataforma de denuncia online, una web donde estuvieran reunidas todas las corruptelas, incumplimientos presupuestarios y trapicheos de nuestros gobernantes, donde todo el mundo pudiera participar abiertamente y colgar sus comentarios críticos. Así que él se encargó de comprar el dominio www.primaveravalenciana.com esa misma noche.

El día 20 de febrero abro mi cuenta de twitter y me doy cuenta que #primaveravalenciana es TT a nivel mundial. ¡Alucinante! Miles y miles de personas están tuiteando su indignación con un HT que se me ha ocurrido a mí con el objetivo de poner negro sobre blanco toda la corrupción y negocios turbios del PP. ¡Maravilloso, la gente quiere quejarse!

Ricard Chulià es el secretario local de Compromís en Torrent, y es mi amigo desde que tenemos dos años. Esta web, aunque obviamente comparte muchos de los argumentos críticos de Compromís (en realidad, comparte muchos principios con todos los partidos a la izquierda del PP y con los movimientos sociales valencianos), es una plataforma apartidista. Insisto: sin siglas, sin logos. Todos y todas podéis participar: aportando ideas, enviando denuncias. ¡Estáis invitados!

Creo que es evidente que una persona puede militar en un partido político y, paralelamente, formar parte de iniciativas transversales y abiertas, sumarse al tejido asociativo progresista de nuestro País. ¿O no hay gente de Izquierda Unida, Esquerra Republicana o PSOE a título individual dentro del movimiento 15M o dentro de asociaciones cívicas como por ejemplo Escola Valenciana o Acció Cultural? Guillem Chulià, el hermano de Ricard, es webmàster de Compromís: gestiona los hostings y ha diseñado y mantiene varias páginas webs del partido. Amablemente, nos cedió el hòsting dónde está albergada la página web de Compromís para nuestro proyecto: esa es toda la vinculación de Compromís con www.primaveravalenciana.com.

Espero que los diputados, los alcaldes, los concejales, los militantes y los simpatizantes de Compromís participen en nuestro proyecto crítico, aportando denuncias y comentarios constructivos. Y que también lo hagan los miembros de otros partidos que, como nosotros, estén cansados de las actitudes antidemocráticas del Partido Popular. Y sobre todo, sobre todo, queremos que los ciudadanos y ciudadanas del País Valenciano estén orgullosos de lo que los medios de comunación estatales e internacionales digan de nosotros.

Ha llegado el momento de vestirnos con el traje de faena y ponernos a trabajar todos juntos.

El futuro es patrimonio de quien cree en el presente.

Bienvenida sea la #PrimaveraValenciana.

 

info@paualabajos.cat

 

NOTA: Acabamos de comprobar, gracias a un comentario de Israel Blasco, que David Meseguer, con la cuenta de twitter @DavidMeseguer, hizo el primer tuit (tenéis la captura más abajo) donde aparece el hashtag #PrimaveraValenciana. En el momento que colgó el tuit yo no lo seguía ni a él ni a ninguna de las tres personas que lo retuitearon. Quiero decir con esto que no le copié, sino que tuvimos la misma idea simultáneamente: me imagino que muchos valencianos y valencianas pensamos tras las primeras movilizaciones que algo estaba agitándose socialmente y que nos encantaría “importar” las “primaveras árabes” a nuestro territorio. No he querido atribuirme la autoría ideológica del movimiento social en ningún momento: eso queda patente desde el el primer párrafo de este comunicado. Y si me he autidentificado como creador del hashtag y he explicado la historia de mi artículo de opinión y la página web primavera.com ha sido para responder a las difamaciones de Intereconomia sobre el papel de la Coalició Compromís como impulsora de la iniciativa. También hace falta añadir, sin ánimos de polemizar, que el tuit que yo marco, en primera instància, como iniciador del hashtag tenía más de 300 retuits el día 19 de febrero (ahora mismo son incontables), lo cual me lleva a pensar que fue la chispa que encendió la pólvora. No pretendo ponerle puertas al campo: lo más importante no es el nombre (el nombre no hace la cosa). Lo más importante es el movimiento social sin precedentes que está hirviendo en este País, ahora y aquí. Insisto: bienvenida sea la Primavera Valenciana.

 

Pau Alabajos Pau Alabajos (Torrent, 1982) ha publicat tres treballs discogràfics: Futur en venda (Cambra Rècords, 2004), Teoria del caos (Cambra Rècords, 2008) i Una amable, una trista, una petita pàtria (Bureo Músiques, 2011). Actualment és secretari del Col·lectiu Ovidi Montllor (COM). Associació de músics i cantants del País Valencià i, esporàdicament, col·labora amb diversos mitjans de comunicació, escrivint articles d’opinió sobre temàtiques culturals, socials i polítiques.

Imprimir esta noticia

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*